เมนู

เมนู

การเดินทาง

Elite Clinic อีลิท คลินิก

สาขาลาดพร้าว 24

** ตั้งอยู่ ที่หน้าปากซอยลาดพร้าว 24 ถ้ามาทาง MRT ขึ้นทางออกที่ 2

Elite Clinic อีลิท คลินิก

สาขาอุดรธานี

** ตั้งอยู่ ที่ ถนนนิตโย ตรงข้ามมาสด้า เจริญศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี